صفحه اصلی > نوشیدنی

نوشابه

نوشابه کانادا مشکی 1.5لیتر
%1

نوشابه کانادا مشکی 1.5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه کانادا پرتقالی 1.5لیتر
%1

نوشابه کانادا پرتقالی 1.5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه شات میراندا قوطی خارجی
%21.9

نوشابه شات میراندا قوطی خارجی

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی شانی قوطی 300میل
%19.5

نوشیدنی شانی قوطی 300میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه شیشه لیموناد زمزم 280میل*فروش ویژه*
%3.4

نوشابه شیشه لیموناد زمزم 280میل*فروش ویژه*

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه کوکا کولا 1/5 لیتری
%1

نوشابه کوکا کولا 1/5 لیتری

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه پپسی 1/5 لیتری

نوشابه پپسی 1/5 لیتری

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه میراندا پرتقال شیشه 250میل
%3

نوشابه میراندا پرتقال شیشه 250میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه پپسی شیشه 250میل
%1.4

نوشابه پپسی شیشه 250میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه میراندا پرتقال بطری 300میل
%1

نوشابه میراندا پرتقال بطری 300میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه پپسی بطری 300میل
%1

نوشابه پپسی بطری 300میل

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه گازدار لیموناد شیشه لیمونیو 250میل
%22.4

آبمیوه گازدار لیموناد شیشه لیمونیو 250میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه کوکاکولا مشکی شیشه 250میل
%1

نوشابه کوکاکولا مشکی شیشه 250میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه پرتقالی فانتا شیشه 250میل
%2.3

نوشابه پرتقالی فانتا شیشه 250میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه پرتقالی فانتا قوطی 330میل
%3.3

نوشابه پرتقالی فانتا قوطی 330میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه میراندا قوطی 330میل
%1.2

نوشابه میراندا قوطی 330میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه کوکاکولا قوطی 330میل
%3.3

نوشابه کوکاکولا قوطی 330میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه پپسی قوطی 330میل
%1

نوشابه پپسی قوطی 330میل

ضمانت تاریخ انقضا
لیموناد بطری زمزم 1لیتر
%4.4

لیموناد بطری زمزم 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه شاتوت فانتا 1.5لیتر
%1.5

نوشابه شاتوت فانتا 1.5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه پرتقال میرندا 1.5لیتر
%3

نوشابه پرتقال میرندا 1.5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
اسپارکلینگ قوطی لیمویی گازدار آکوافینا 330میل
%3

اسپارکلینگ قوطی لیمویی گازدار آکوافینا 330میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه کوکا کولا پت 300 میلی
%1

نوشابه کوکا کولا پت 300 میلی

ضمانت تاریخ انقضا

نوشیدنی انرژی زا

ویتامین سی دالاس 240میل*فروش ویژه*
%37.5

ویتامین سی دالاس 240میل*فروش ویژه*

ضمانت تاریخ انقضا
ویتامین سی پوکا 240میل
%13

ویتامین سی پوکا 240میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی انرژی زا هایپ دوبل 500میل
%7.2

نوشیدنی انرژی زا هایپ دوبل 500میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه انرژی زا شیشه گازدار سینرژی 250 میلی لیتر
%6.6

نوشابه انرژی زا شیشه گازدار سینرژی 250 میلی لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
نوشابه انرژی زا گازدار استرانگ حجم 250 میلی لیتر
%29.8

نوشابه انرژی زا گازدار استرانگ حجم 250 میلی لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
انرژی زا رد بول 250 میلی
%7

انرژی زا رد بول 250 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
انرژی زا گلوری دوبل 500 میلی
%9.5

انرژی زا گلوری دوبل 500 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
انرژی زا بوم بوم 250 میلی
%12.5

انرژی زا بوم بوم 250 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
انرژی زا هایپ 250 میلی
%11.9

انرژی زا هایپ 250 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
سینرژی قوطی 250 میلی
%6

سینرژی قوطی 250 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
انرژی زا لایف بلک 250 میلی
%2

انرژی زا لایف بلک 250 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
انرژی زا لایف 500 میلی
%2

انرژی زا لایف 500 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
ویتامین سی سوما 250
%5.5

ویتامین سی سوما 250

ضمانت تاریخ انقضا

ماءالشعیر

ماالشعیر کلاسیک جوجو 1لیتر
%6.2

ماالشعیر کلاسیک جوجو 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
ماالشعیر گندم لیمو جوجو 1لیتر
%12

ماالشعیر گندم لیمو جوجو 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
ماءالشعیر لیمو عالیس 1لیتر
%2

ماءالشعیر لیمو عالیس 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
ماءالشعیر هلو عالیس 1لیتر
%1.3

ماءالشعیر هلو عالیس 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
ماءالشعیر استوایی عالیس 1لیتر
%3

ماءالشعیر استوایی عالیس 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
ماءالشعیر کلاسیک عالیس 1لیتر
%2

ماءالشعیر کلاسیک عالیس 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی شیشه هلو هی دی 320میل
%12.3

نوشیدنی شیشه هلو هی دی 320میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی شیشه کلاسیک هی دی 320میل
%12

نوشیدنی شیشه کلاسیک هی دی 320میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی شیشه استوایی هی دی 320میل
%11.8

نوشیدنی شیشه استوایی هی دی 320میل

ضمانت تاریخ انقضا
دلستر بطری هلو هی دی 1لیتر
%18.6

دلستر بطری هلو هی دی 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دلستر بطری کلاسیک هی دی 1لیتر
%19.4

دلستر بطری کلاسیک هی دی 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
دلستر بطری لیمو هی دی 1لیتر
%19.3

دلستر بطری لیمو هی دی 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا

چای و دمنوش گیاهی

هات چاکلت تورابیکا 25گرم
%9.4

هات چاکلت تورابیکا 25گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کاپوچینو تورابیکا رژیمی 25 گرم
%10.9

کاپوچینو تورابیکا رژیمی 25 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کاپوچینو تورابیکا 25 گرم
%8

کاپوچینو تورابیکا 25 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
قهوه فوری جاکوبز 50گرم
%11.5

قهوه فوری جاکوبز 50گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کافی میت نستله 1 کیلوگرم
%13

کافی میت نستله 1 کیلوگرم

ضمانت تاریخ انقضا
قهوه فوری جاکوبز 100گرم
%14

قهوه فوری جاکوبز 100گرم

ضمانت تاریخ انقضا
چای جعبه ای سیلان دو غزال 500گرم
%8.5

چای جعبه ای سیلان دو غزال 500گرم

ضمانت تاریخ انقضا
عرق بطری بهارنارنج آرنوشا 750میل
%20

عرق بطری بهارنارنج آرنوشا 750میل

ضمانت تاریخ انقضا
عرق بطری نعنا آرنوشا 750میل
%15.7

عرق بطری نعنا آرنوشا 750میل

ضمانت تاریخ انقضا
عرق بطری کاسنی آرنوشا 750میل
%15.5

عرق بطری کاسنی آرنوشا 750میل

ضمانت تاریخ انقضا
نسکافه گلد 50گرم
%5.3

نسکافه گلد 50گرم

ضمانت تاریخ انقضا
قهوه علی کافی بلک بسته 40عددی
%14.3

قهوه علی کافی بلک بسته 40عددی

ضمانت تاریخ انقضا
نسکافه اینتنسو بسته 20عددی
%5

نسکافه اینتنسو بسته 20عددی

ضمانت تاریخ انقضا
نسکافه بدون قند بسته 20عددی
%14.5

نسکافه بدون قند بسته 20عددی

ضمانت تاریخ انقضا
کافی میکس تورابیکا
%9.4

کافی میکس تورابیکا

ضمانت تاریخ انقضا
قهوه انگشتی علی کافی بلک
%10

قهوه انگشتی علی کافی بلک

ضمانت تاریخ انقضا
نسکافه انگشتی اینتنسو
%3.5

نسکافه انگشتی اینتنسو

ضمانت تاریخ انقضا
نسکافه انگشتی بدون قند
%10

نسکافه انگشتی بدون قند

ضمانت تاریخ انقضا
قوطی کافی میت نستله 400 گرمی
%7

قوطی کافی میت نستله 400 گرمی

ضمانت تاریخ انقضا
چای تی بگ ارل گری توینینگز 50 عددی
%8

چای تی بگ ارل گری توینینگز 50 عددی

ضمانت تاریخ انقضا
چای تی بگ تویینینگز سنتی انگلیسی 50 عددی
%5

چای تی بگ تویینینگز سنتی انگلیسی 50 عددی

ضمانت تاریخ انقضا
نسکافه گلد 95 گرمی
%10.9

نسکافه گلد 95 گرمی

ضمانت تاریخ انقضا
چای سیاه لیدی گری تویینینگز 450 گرم
%3

چای سیاه لیدی گری تویینینگز 450 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
چای سیلان مخصوص احمد 500 گرمی
%8.4

چای سیلان مخصوص احمد 500 گرمی

ضمانت تاریخ انقضا
چای سنتی انگلیسی توینینگز 450 گرم
%1.5

چای سنتی انگلیسی توینینگز 450 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
چای ارل گری توینینگز 450 گرم
%4

چای ارل گری توینینگز 450 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
چای گلابی اصل 500 گرم
%11.5

چای گلابی اصل 500 گرم

ضمانت تاریخ انقضا
کاپوچینو گوددی
%11

کاپوچینو گوددی

ضمانت تاریخ انقضا
چای سیاه کله موچه ای طلا 500 گرم
%7.3

چای سیاه کله موچه ای طلا 500 گرم

ضمانت تاریخ انقضا

آبمیوه

رانی هلو 240 میلی
%1

رانی هلو 240 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه شیشه گازدار کاکتوس هوفنبرگ ۳۳۰ میل
%2.2

آبمیوه شیشه گازدار کاکتوس هوفنبرگ ۳۳۰ میل

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه گازدار کاکتوس هوفنبرگ 1لیتر
%2

آبمیوه گازدار کاکتوس هوفنبرگ 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه گازدار آلبالو هوفنبرگ 1لیتر
%1

آبمیوه گازدار آلبالو هوفنبرگ 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه گازدار بلوبری هوفنبرگ ۱ لیتر
%1.7

آبمیوه گازدار بلوبری هوفنبرگ ۱ لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه گازدار لیموناد هوفنبرگ 1لیتر
%1.2

آبمیوه گازدار لیموناد هوفنبرگ 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه گازدار موهیتو هوفنبرگ 1لیتر
%2.9

آبمیوه گازدار موهیتو هوفنبرگ 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
مانجو انبه کشاورز 1لیتر*فروش ویژه*
%10.5

مانجو انبه کشاورز 1لیتر*فروش ویژه*

ضمانت تاریخ انقضا
رانی انبه 240میل
%2

رانی انبه 240میل

ضمانت تاریخ انقضا
شربت پرتقال سن ایچ 780گرم
%2.5

شربت پرتقال سن ایچ 780گرم

ضمانت تاریخ انقضا
شربت آناناس سن ایچ 780گرم
%1.2

شربت آناناس سن ایچ 780گرم

ضمانت تاریخ انقضا
شربت موهیتو سن ایچ 780گرم
%6.5

شربت موهیتو سن ایچ 780گرم

ضمانت تاریخ انقضا
شربت پرتقال سن ایچ 2کیلویی
%2.8

شربت پرتقال سن ایچ 2کیلویی

ضمانت تاریخ انقضا
شربت آناناس سن ایچ 2کیلویی
%8

شربت آناناس سن ایچ 2کیلویی

ضمانت تاریخ انقضا
شربت آلبالو سن ایچ 2کیلویی
%10.7

شربت آلبالو سن ایچ 2کیلویی

ضمانت تاریخ انقضا
شربت پرتقال سن ایچ 3کیلویی
%1.8

شربت پرتقال سن ایچ 3کیلویی

ضمانت تاریخ انقضا
شربت ویمتو (ایرانی) 710گرم
%3.7

شربت ویمتو (ایرانی) 710گرم

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه زغال اخته موگو موگو 300میل
%11.4

آبمیوه زغال اخته موگو موگو 300میل

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه آناناس موگو موگو 300میل
%4.5

آبمیوه آناناس موگو موگو 300میل

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه پرتقال موگو موگو 300میل
%4.3

آبمیوه پرتقال موگو موگو 300میل

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه طالبی موگو موگو 300میل
%4.5

آبمیوه طالبی موگو موگو 300میل

ضمانت تاریخ انقضا
شربت آناناس شیشه سان استار 780گرم
%25.5

شربت آناناس شیشه سان استار 780گرم

ضمانت تاریخ انقضا
شربت پرتقال شیشه سان استار 780گرم
%26

شربت پرتقال شیشه سان استار 780گرم

ضمانت تاریخ انقضا
شربت آلبالو شیشه سان استار 780گرم
%25

شربت آلبالو شیشه سان استار 780گرم

ضمانت تاریخ انقضا
شیر غنی شده با ویتامین موز دنت 125میل
%1

شیر غنی شده با ویتامین موز دنت 125میل

ضمانت تاریخ انقضا
شیر غنی شده با ویتامین توت فرنگی دنت 125میل

شیر غنی شده با ویتامین توت فرنگی دنت 125میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی دنت کاپوچینو 200میل
%4.7

نوشیدنی دنت کاپوچینو 200میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی دنت شکلات نارگیل 200میل
%2

نوشیدنی دنت شکلات نارگیل 200میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی دنت شیر عسل 200میل
%6.5

نوشیدنی دنت شیر عسل 200میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی دنت موز 200میل
%2

نوشیدنی دنت موز 200میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی دنت شکلات 200میل
%2

نوشیدنی دنت شکلات 200میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی دنت توت فرنگی 200میل
%5

نوشیدنی دنت توت فرنگی 200میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی دنت طالبی 200میل
%2

نوشیدنی دنت طالبی 200میل

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی آلبالو اسکای شیرین عسل 1لیتر
%9.3

نوشیدنی آلبالو اسکای شیرین عسل 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
پودر شربت انبه فوستر کلارکس 900گرم
%13

پودر شربت انبه فوستر کلارکس 900گرم

ضمانت تاریخ انقضا
پودر شربت پرتقال فوستر کلارکس 900گرم
%11

پودر شربت پرتقال فوستر کلارکس 900گرم

ضمانت تاریخ انقضا
رانی سیب 240میلی
%1

رانی سیب 240میلی

ضمانت تاریخ انقضا
رانی آناناس 240میلی
%1

رانی آناناس 240میلی

ضمانت تاریخ انقضا
رانی انار 240میلی
%1

رانی انار 240میلی

ضمانت تاریخ انقضا
نکتار آبمیوه هلو سن ایچ 1لیتر
%4.3

نکتار آبمیوه هلو سن ایچ 1لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
نکتار آبمیوه پرتقال سن ایچ 1 لیتر
%1

نکتار آبمیوه پرتقال سن ایچ 1 لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی بدون گاز با طعم پرتقال مگابیز 300 میلی
%10

نوشیدنی بدون گاز با طعم پرتقال مگابیز 300 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی بدون گاز باطعم انبه مگابیز 300 میلی
%8.7

نوشیدنی بدون گاز باطعم انبه مگابیز 300 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
رانی پرتقال 240 میلی
%1

رانی پرتقال 240 میلی

ضمانت تاریخ انقضا
آبمیوه هلو سان استار 1 لیتر
%3.5

آبمیوه هلو سان استار 1 لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
نوشیدنی بطر انگور قرمز رادلر ۱ لیتر
%3.6

نوشیدنی بطر انگور قرمز رادلر ۱ لیتر

ضمانت تاریخ انقضا

آب

بسته 6 عددی آب معدنی سپیدان 1.5 لیتر*فروش ویژه*
%25

بسته 6 عددی آب معدنی سپیدان 1.5 لیتر*فروش ویژه*

ضمانت تاریخ انقضا
بسته 12 عددی آب معدنی سپیدان 500 میلی لیتر*فروش ویژه*
%36.3

بسته 12 عددی آب معدنی سپیدان 500 میلی لیتر*فروش ویژه*

ضمانت تاریخ انقضا
آب معدنی سپیدان 5لیتر
%10.7

آب معدنی سپیدان 5لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
آب آشامیدنی استوانه ای رنگارنگ نینیا
%12.3

آب آشامیدنی استوانه ای رنگارنگ نینیا

ضمانت تاریخ انقضا
آب گازدار لیمویی آکوافینا 500میل
%3.8

آب گازدار لیمویی آکوافینا 500میل

ضمانت تاریخ انقضا
آب معدنی سپیدان 10لیتر
%4

آب معدنی سپیدان 10لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
آب گازدار سیب لبنانی کریستال 1 لیتر
%7.5

آب گازدار سیب لبنانی کریستال 1 لیتر

ضمانت تاریخ انقضا
آب معدنی اکساب 1/5 لیتری
%1.4

آب معدنی اکساب 1/5 لیتری

ضمانت تاریخ انقضا
 • بهترین کالاها

  تنوع بیش از 5000 کالای متنوع

 • بسته بندی مناسب

  ارسال سفارشات با بسته بندی مناسب

 • ارسال رایگان

  سفارش های بالای 40 هزار تومان

 • پوشش دهی کامل

  اکثر شهرهای ایران و مناطق

 • تخفیف بیشتر محصولات

  کالاها با قیمت کمتر از نرخ بازار

 • پشتيبانی

  هفت روز هفته ، 24 ساعت شبانه‌روز

مارکت آنلاین براکت

سوپرمارکت آنلاین براکت با هدف خلق یک تجربه خرید اینترنتی سوپرمارکتی در حوزه کالاهای زود مصرف، از سال 1399 آغاز به فعالیت کرده است. در براکت تمام محصولات دارای تخفیف هستند و همواره کالاهای ارزان‌تری نسبت به سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است. با این وجود تخفیف‌های وقت خرید را هیچوقت از دست ندهید. میوه و سبزیجات تازه، کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، قند و شکر و لبنیات با قیمت مناسب در دسترس هستند.

 • logo-samandehi

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به شرکت توسعه تجارت الکترونیک براکت است. 1399 ©